Koty

Każdy członek PKKR AmoFeles może wystąpić o umieszczenie
informacji o swojej hodowli na stronie Klubu. Zgłoszenia proszę kierować na
adres mailowy:  info@amofeles.pl  według wzoru:

NAZWA HODOWLI
IMIĘ I NAZWISKO HODOWCY
TELEFON
E-MAIL
STRONA WWW
RASA
UDOSTĘPNIANY REPRODUKTOR TAK/NIE 

Zapraszamy również właścicieli kotów kastrowanych: domowych oraz rasowych.
(w zgłoszeniu podajemy imię , nazwisko , ew. adres strony oraz informację jakiej rasy kastrata posiadamy)