Dokumenty

PKKR AmoFeles
 • Statut PKKR AmoFeles pdf
 • Regulamin Sądu Koleżeńskiego pdf
 • Regulamin Pokazów pdf
FPL
 • Statut FPL pdf
 • Regulamin Hodowlany pdf
 • Regulamin Wystawowy pdf
 • Regulamin Biura Rodowodowego pdf
 • Regulamin National Winner pdf
Dokumenty
 • Deklaracja Członkowska pdf
 • Zgłoszenie danych osdobowych do FPL pdf 
 • Wniosek o przydomek pdf / doc
 • Dokumenty miotu doc
 • Zatwierdzenie tytułu pdf / doc
 • Wniosek o transfer pdf / doc
 • Wniosek o nostryfikację pdf / doc
 • Korekta danych kota pdf / doc
 • Podanie o zmianę klubu pdf / doc
 • Zgłoszenie Super Kot doc