WYJĄTKI WYSTAWOWE PRZEDŁUŻONE PRZEZ FIFe NA ROK 2022- kliknij aby rozwinać

W związku z sytuacją COVID-19,FIFe zdecydowało o kontynuacji następujących wyjątków od Regulaminu Wystaw, obowiązującego na rok 2022:

  • Winner Show mogą odbyć się w dowolnym miesiącu 2022 r.
  • W przypadku wszystkich Winner Show, w tym World Show, organizowanych przed 31.12.2022, nie są wymagane żadne kwalifikacje do udziału kotów.
  • Wszyscy Członkowie lub ich kluby organizujące pokazy mogą organizować pokazy międzynarodowe, w których pełnią funkcję wyłącznie sędziowie krajowi, do 31.12.2022 nie są wymagani sędziowie zagraniczni.
  • Dla wszystkich europejskich krajów członkowskich FIFe liczba certyfikatów potrzebnych do uzyskania tytułów ustalona jest na: IC/IP – 5 certyfikatów, GIC/GIP- 7 certyfikatów, SC/SP -10 certyfikatów. Certyfikaty te można uzyskać w 1 kraju (dla IC/IP) ewent. 1 lub 2 kraje (dla GIC/GIP i SC/SP). W każdej klasie należy uzyskać co najmniej 1 certyfikat na wystawach organizowanych po 01.07.2020. Ten wyjątek obowiązuje do 31.12.2022.
  • Liczba tytułów Best in Show w klasach 11 i/lub 12 kwalifikujących do tytułu Zwycięzca Młodzieży zostaje zmniejszona z 5 do 3. Wyjątek ten obowiązuje do 31.12.2022