Walne Zebranie Zwyczajne Czlonków Stowarzyszenia

Zarząd Poznańskiego Klubu Kotów Rasowych AmoFeles w Poznaniu zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2024 roku

I termin – o godzinie 10.00
II termin – o godzinie 10.30 

Miejsce Zebrania: Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11 w Poznaniu